Lai stabilizētu savu finanšu situāciju un iegūtu papildus naudu attīstības projektiem, lauksaimnieki var izmantot iespēju daļu zemes pārdot ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām. Lauksaimnieki saņem 90% no darījuma tirgus vērtības, maksā nomu 7,5% gadā un piecu gadu laikā savu īpašumu var atpirkt par darījuma tirgus vērtību. Šādu pakalpojumu piedāvā finanšu institūcijas Altum pārvaldītais Latvijas Zemes fonds. Tas sešu gadu laikā reversajā nomā no lauksaimniekiem iegādājies gandrīz 600 īpašumus vairāk nekā 11 500 hektāru platībā.

Latvijas Zemes fonda pārvaldes daļas vadītāja Ina Alksne stāsta, ka reverso zemes nomu lauksaimnieki aktīvāk izmanto, kad nevar saņemt aizdevumus komercbankās. Ja sākotnēji to aktīvāk izmantoja lauksaimnieki Zemgalē un Kurzemē, tad tagad visos reģionos.

Lauksaimnieks Jānis Madonas pusē 800 ha audzē graudus un pirms sešiem gadiem "Altum" Zemes fondam pārdeva 70 ha zemes. Piecu gadu laikā viņš zemi atpirka un vērtē, ka šobrīd aizņemties naudu Altum par fiksētu maksu ir izdevīgāk nekā ņemt aizņēmumu komercbankā.

Zemes fonda pārvaldes daļas vadītāja Ina Alksne stāsta, ka pietiekties zemes reversajai nomai var elektroniski, "Altum" mājas lapā un pāris dienu laikā Zemes fonds sniegs savu novērtējumu.

Līdz šim bijis tikai viens gadījums, kad zemes īpašnieki piecu gadu laikā zemi nav atpirkuši, bet turpina strādāt un zemi nomā. Lauksaimniekiem gan jārēķinās – ja vēlēsies zemi atpirkt vēlāk, tā būs jāatpērk jau par tobrīd spēkā esošo tirgus cenu.