Tāpat kā Rīga, arī Rundāles pils nebūs gatava – tā ir lieta, par ko šogad daudzkārt pārliecinājusies Rundāles pils muzeja jaunā direktore Laura Lūse. Janvāra sākumā apritēs gads, kopš viņa muzeja vadībā nomainījusi ilggadējo direktoru Imantu Lancmani. Un, lai gan lielā pils iekštelpu restaurācija ir galā, tūlīt priekšā cits apjomīgs remonts – pils jumta nomaiņa, kas izmaksās vairāk nekā divus miljonus eiro. Kāds bijis pirmais gads pie lielā Rundāles kuģa stūres un kādi ir pils tuvākie nākotnes plāni, interesējamies sarunā ar Rundāles pils direktori, mākslas zinātnieci Lauru Lūsi.