Likumu pretrunu dēļ no narkotisko vielu pārdozēšanas Rīgas Bērnu un jauniešu centrā pērn miris jaunietis. Centra vadība un tiesībsargs norāda uz nesaskaņām likumos, kurus traktē tā – ja nepilngadīgais nevēlas ārstēties no atkarības, viņam nevar palīdzēt. Lai rastu risinājumu, tiesībsargs vērsies pie ministrijām, kurām līdz mēneša beigām lūgts nākt ar skaidru redzējumu.

No Latvijas Radio uzrunātājām ministrijām vien Tieslietu ministrijā pagaidām atsakās sniegt komentāru, vai likumi tik tiešām ir pretrunīgi. Taču Saeimas komisijas vadītāja pēc ilgākām pārdomām atzīst, ka robi tomēr ir. Vai tos taisās „aizlāpīt” un vai bērnus no narkotikām varēs ārstēt piespiedu kārtā?