Nacionālajā bibliotēkā šodien, 28. septembrī, atklās izstādi "Komponista Raimonda Paula daiļrade skaņuplatēs un fotogrāfijās". Tajā būs skatāma daļa no kolekcionāra Raita Pavloviča bagātās kolekcijas, kurā kopumā ir vairāk nekā 300 skaņuplašu ar Raimonda Paula mūziku un ierakstiem. To vidū ir arī gana daudz retumu, piemēram, pagājušā gadsimta 50.gadu nogalē izdotā šellaka plate ar maestro skaņdarbu "Lēnais fokstrots". Izstādi papildinās Aigara Hibnera fotogrāfijas. 

Tās platītes ir gandrīz no visiem kontinentiem nākušas.

Tā stāstu par savu plašo kolekciju sāk kolekcionārs no Liepājas Raitis Pavlovičs. Viņam ir gandrīz vai visas ar Raimonda Paula mūziku vai viņa ieskaņotajiem ierakstiem saistītās plates. Arī lieli retumi. To meklēšana notiek pa visdažādākajiem kanāliem. Mūsdienās viens no labākajiem avotiem ir vispasaules mūzikas vietne "Discogs" un vēl citi interneta resursi. Bet liels atspaids meklējumos ir bijusi arī Ata Gunivalža Bērtiņa grāmata "Latviešu skaņuplašu vēsture".

Izstādi Raitis Pavlovičs sāk ar vienu no lielajiem dārgumiem – 50.gadu nogalē iznākušajām platēm.

Ja daļa no Latvijā izdotajām platēm skatītājiem varētu būt atpazīstamas, tad visticamāk reti kurš būs redzējis trimdas latviešu izdotās plates, kas arī plaši pārstāvētas izstādē, to ir vairāk nekā 30 un katras dziesmu sarakstā iekļautas viena vai vairākas Paula dziesmas. Tāpat interesanta liecība ir ārzemnieku izdotās plates, kas vai nu savā valodā vai pat latviski dzied Paula dziesmas.

Skaņuplates, kurās iekļauta Raimonda Paula mūzika, izdotas arī Amerikā, Austrālijā, Japānā, Kanādā, Zviedrijā un vēl citās valstīs. Pati populārākā dziesma ārzemēs ir "Dāvāja māriņa", tāpēc tai izstādē veltīts atsevišķs stends.

Mūsu sarunas laikā iezvanās Raita Pavloviča telefons, izrādās viņam atnesta vēl viena plate, kuras viņa kolekcijā nav bijis, un tā ir platīte ar grafisku Paula portretu uz vāka un saucas "Ai dun-dur dun-dur dun dun dun". Kolekcionārs to iemaina pret kādu savas kolekcijas plati. Kopumā viņa kolekcijā šobrīd ir 333 Paula plates, lielākā daļa ar maestro autogrāfu.

Izstādi papildina Aigara Hibnera fotogrāfijas, kurš veidojis arī izstādes vizuālo noformējumu. Abi izstādes autori ir vienisprātis, ka izstāde ir viens no apliecinājumiem Paula neatsveramajam devumam mūsu kultūrā.

Izstāde "Komponista Raimonda Paula daiļrade skaņuplatēs un fotogrāfijās" Nacionālajā bibliotēkā apskatāma līdz novembra nogalei.

Baiba Kušķe, Latvijas radio.