Sieviešu ordinācijas atbalstīšana un izstāšanās no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Liepājas Krusta ev.lut. draudzei tagad vainagojies ar strīdiem par īpašumiem un dievnama zaudēšanu.