Sajust, kā latviešu dzeja materializējas ķīniešu valodā, ir ļoti fascinējoši, atzīst sinoloģe Ieva Lapiņa. Viņa ir viena no trim literātiem, kas strādāja pie Māras Zālītes dzejoļu atdzejošanas ķīniski. Komandā bija arī sinologs Franks Kraushārs un ķīniešu dzejnieks un tulkotājs Liu Huižu.

Viņiem bija sava atdzejošanas stratēģija, ko varētu raksturot kā trīspakāpju tulkošanu.

Māras Zālītes dzejas krājums „15 dzejoļi” tikko nācis klajā, un ir pirmais latviešu autora darbu atdzejojums ķīniešu valodā. Kāda ir šī unikālā krājuma tapšanas vēsture, kas tajā ietverts un kādai auditorijai tas adresēts?