Atsevišķās skolās, iespējams, tiek piekopta prakse – „mazāk perspektīvos” skolēnus pirms valsts eksāmeniem, mudināt doties pie ģimenes ārsta, lai mēģinātu izkārtot sev atbrīvojumus no pārbaudījumiem, tādejādi saglabājot skolas reitingu. Šādus, iespējamus pārkāpumus Latvijas Radio atklāja analizējot jau agrāk izskanējušo informāciju, ka gana daudz skolēnu šogad bijuši atbtīvoti no eksāmeniem. Vainotās skolas vadība gan to noliedz, taču izglītības kvalitātes valst dienstā sola informāciju ņemt vērā un šādos gadījumos ārstus aicina ziņot.

Rīgas Anniņmuižas vidusskola Imantā, iepējams, lai ar sliktākiem vērtējumiem nebojātu savas skolas ritingu, pirms valsts eksāmeniem „mazāk perspektīvos” skolēnus mudinot doties pie ģimenes ārstiem, lai censtos izkārtot sev atbīvojumus no valsts pārbaudījumiem. To Latvijas Radio, cenšoties skaidrot, salīdzinoši lielos no eksāmeniem atbrīvoto skolēnu rādītājus Anniņmuižas vidusskolā, uzzināja tuvējā ģimenes ārstu praksē, tur pat – Imantā. Stāsta Inetas Dombrovskas ģimenes ārsta prakses medmāsa Sarmīte Radziņa.

Latvijas Radio vēl pirms šīs informācijas uzzināšanas vēlējās norunāt interviju ar Anniņmuižas vidusskolas direktori Tatjanu Pulli, lai pārrunātu šī gada no eksāmeniem atbrīvoto rādītājus, taču, Pulle no sarunas atteicās norādot, ka ir nogurusi no nepārtrautās runāšanas par šo jautājumu. Taču sazvanīta atkārtoti, jau pēc saņemtās informācijas, Tatjana Pulle tomēr nelielam komentāram piekrīt.

Savukārt, Izglītības kvalitātes valsts dienesta uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs skaidro – dienesta rīcībā līdz šim nav bijusi informācija par kādiem iespējamiem gadījumiem, kuros skola mudinātu doties pie ārstiem, lai mēģinātu sānemt atbrīvojumus no eksāmeniem. Platonovs gan skaidroja, ka Latvijas Radio rīcībā esošā informācija tiks ņemt vērā un viņš aicina ģimenes ārsta praksi vērsties dienestā, lai varētu izmeklēt iespējamos pārkāpumus.

Platonovs gan šajā, gan citos gadīijumos aicina – Ja ģimenes ārstiem ir aizdomas, ka kāda skola sūta audzēkņus masveidā censties iegūt atbrīvojumus no eksāmeniem, par to jāinformē izglītības kvalitātes valsts dienests. Savukārt, ja kādam ir informācija par negodprātīgu ārstu darbu, šādus atbrīvojumus masveidā izsniedzot, tad jāinformē vesleības inspekcija. Tikmēr Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīte Veide sakās – viņai pieejamā informācija neliecinot par to, ka šāda skolu masveida vēršanās pie ģimenes ārstiem, lai glābtu savus reitingus būtu ļoti izplatīta. Arī pašas praksē, lai arī ir no eksāmeniem atbrīvotie, tomēr visi gadījumi bijuši pamatoti un to, ka no kādas skolas bērni vērstos masveidā, viņa nenovēro.