Izglītības nozarē esošais finansējums nespēj uzturēt to skolu daudzumu, kāds tas pašlaik ir Latvijā. Lai arī gadiem skolu tīkls lēni ir kārtots, problēmas joprojām paliek – Latvijā ir lielas teritorijas, kur dzīvo pārāk maz iedzīvotāju un līdz ar to joprojām ir salīdzinoši daudz mazu skolu. Tās ir dārgas un neizdevīgas, taču to aizvēršana var radīt jau atkal daudz jaunu problēmu.

Izglītības un zinātnes ministrijā šobrīd cer, ka skolu tīklu sakārtot izdosies, ieviešot jaunu pedagogu algu finansēšanas modeli jeb mainot kārtību, kā nauda no valsts kases nonāk līdz skolotāja makam. Taču finansējuma maiņa ne tikai varētu mainīt skolotāju turīgumu un skolu daudzumu, bet radīt daudz krasākas pārmaiņas pat Latvijas lauku vidē, kur pārsvarā ir mazās skolas. To aizvēršana draud ar vēl lielāku iedzīvotāju depopulāciju laukos jeb cilvēku pārcelšanos tuvāk lielākai skolai.