Kamēr vēl tikai tuvojās ilgi gaidītās Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās versijas atklāšana gada nogalē, jau šobrīd ir pieejams enciklopēdijas drukātais sējums par Latviju. Saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti šķirkļi un apakštēmas. Par vienu no Latvijas tautsaimniecības nozarēm - mežsaimnicību - stāsta Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes profesors Ziedonis Sermulis.