Nākamajos septiņos gados no Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžeta Latvijai grantu veidā būs pieejami vairāk nekā desmit miljardi eiro. No tiem aptuveni 2 miljardi eiro no atveseļošanas un noturības mehānisma, bet pārējie līdzekļi – aptuveni 8 miljardi eiro – no daudzgadu budžeta.

Salīdzinājumam: iepriekšējā plānošanas periodā no 2014. gada līdz 2020. gadam, Latvijai kopumā pieejami 7,9 miljardi eiro un patlaban šis finansējums Latvijas ekonomikā ieplūdis 55% apmērā. Patlaban visas ministrijas veido nozaru pamatnostādnes. Tas ir pirmais solis, kad ministrijas definē savas stratēģiskās prioritātes turpmākajiem septiņiem gadiem. Savukārt līdz reāliem projektiem varētu nonākt nākamajā gadā.

Lai arī 2021. gads iezīmē Eiropas Savienības nākamā daudzgadu budžeta termiņa sākumu, tomēr vēl līdz 2023. gadam vēl turpināsies intensīva esošā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda projektu īstenošana, lai saņemtu visu finansējuma piešķīrumu 4,4 miljardu eiro apmērā. Patlaban Latvijas ekonomikā no iepriekšējā plānošana perioda finansējuma, kas bija 7,9 miljardi eiro, ieplūduši vien 55%, bet FM uzsver, ka raizēm par to, ka finansējumu nepagūsim likt lietā, nav pamata. Un tā turot roku uz pulsa, lai investīciju plūsmā starp pagājušo plānošanas periodu un nākamo neveidotos plaisas.

Sagaidāms, ka nākamos septiņos gados Latvija kopumā saņems vairāk nekā 10 miljardus eiro ES finansējuma grantu formā, jeb atbalstā, kurš Latvijai nebūs jāatmaksā. Aptuveni 2 miljardi eiro būs pieejami no atveseļošanas un noturības mehānisma, bet pārējie līdzekļi – aptuveni 8 miljardi eiro – no daudzgadu budžeta.