Atgādināt par izšķirošiem notikumiem mūsu tautas vēsturē, atklāt tos pēc iespējas dziļāk un patiesāk – ir viena no muzeja „Latvieši pasaulē” galvenajām misijām. Muzejs darbojas jau 12 gadus, un vāc, kārto un pēta latviešu diasporas vēsturisko mantojumu.

Savāktie materiāli tagad kalpojuši par pamatu jaunas ekspozīcijas izveidei, kas saucas „Bēgļu gaitās”. Ekspozīcija sastāv no divām daļām – izstādes un izlaušanās spēles, kas kopumā veido izzinošu un arī emocionālu stāstu par Latvijas cilvēku piespiedu izceļošanu no dzimtenes 1944.gada rudenī.