Estrāde Daugavpils Stropu mežaparkā ir kultūrvēsturiski nozīmīga vieta. Tajā notiek dziesmu un deju svētki, lieli folkloras pasākumi un teatrāli uzvedumi.

Pēdējos gados Stropu estrādē pasākumi vairs nenotiek, tās infrastruktūra ir novecojusi. Īstenot vērienīgu estrādes rekonstrukciju pašvaldībai, bēdīgās ekonomiskās situācijas dēļ, pagaidām neizdodas, tāpēc pieņemts lēmums vismaz sakārtot estrādi tā, lai jau nākamgad Daugavpils Stropu estrādē atkal varētu notikt pasākumi, tostarp Daugavpils 750. pilsētas jubileja un Latgales Dziesmu svētki, kas tiek rīkoti reizi piecos gados.

Daugavpils Stropu estrāde, lai tautu vienotu dziesmā un dejā, ir piedzīvojusi daudzus vēsturisku mirkļus. 1940. gada vasarā Latgales Dziesmu svētki Daugavpils Stropu estrādē liktenīgi bija pēdējie brīvajā Latvijā. Bet 1990. gadā tieši Latgales Dziesmu svētki Daugavpilī bija pirmie, kas skanēja nu jau atjaunotajā Latvijas brīvvalstī.

Stropu estrāde daugavpiliešiem, un ne tikai, ir arī dziļi simboliska vieta.