Zīmju valoda nav tikai roku žesti, bet arī lasītais no runātāja lūpām un sejas mīmikas, lai nedzirdīgais uztvertu teikto. Tāpēc pandēmijas laiks un sejas maskas licis īpaši sarežģītus saziņas šķēršļus nedzirdīgajiem veikalos, medicīnas iestādēs, skolās un citās iestādēs. Plašāk par šiem un citiem nedzirdīgo ikdienas izaicinājumiem sarunā ar kopš dzimšanas nedzirdīgo Māru Lasmani un surdotulku Āriju Medni.