Par gaidāmo apvienošanos joprojām nekas daudz nav zināms – tā atklāj augstākās izglītības iestādēs, par kuru apvienošanu valdība lēma septembrī. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijai dots uzdevums līdz nākamā mācību gada sākumam izstrādāt reģionu augstākās izglītības iestāžu apvienošanās koncepciju. Līdz ar to, arī ministrija lielāku skaidrību par gaidāmo pagaidām ieviest nevar.

 

Septembra vidū valdība lēma uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai apvienot reģionu universitātes. Izmaiņas skars Liepājas universitāti, kurai jāpievienojas kādai no zinātņu universitātēm. Savukārt, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai jāapvieno spēki ar Daugavpils universitāti. Šīs izmaiņas ir daļa no augstskolu reformas, kuras viens no mērķiem ir samazināt augstākās izglītības iestāžu skaitu un uzlabot studiju kvalitāti, kā arī veicināt zinātnisko darbību. Jau gadiem ir runāts par to, ka šo mērķu sasniegšanai, daļā augstskolu spēki būs jāapvieno. Sākotnēji plānā bija veidot konsorcijus. Pirmo tādu jau izveidoja pērnā gada vasarā – vienošanās tika slēgta starp Daugavpils, Liepājas un Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Taču ministrija ar augstskolām nespēja vienoties par konsorcija definīciju, tāpēc šī iecere īstenota netiks.