Par režisoru Andreju Miglu materiālu apkopojusi Irēna Cērmane:

Andrejs Migla Radioteātrī ienāca no Liepājas teātra ar bagātu pieredzi režijas darbā. Liepājas vēji un darbs ar visu paaudžu aktieriem ļāva Andrejam stingri stāvēt viņam nolemtajā vietā – Latvijas Radio.

Andrejs sāka ar to, ka noklausījās visus izcilākos pēckara iestudējumus, tā izprotot šī īpašā teātra attīstības gaitu un specifiku. Viņš nekautrējās lūgt padomu kolēģiem, īpaši skaņu režisoriem, kā veidot iestudējuma skanisko partitūru, lai ar aktieru balsu, mūzikas un trokšņu palīdzību uzburtu vajadzīgo atmosfēru.

Kopš 1984. gada Andrejs Migla strādāja par Radio galveno režisoru. Viņš juta atbildību par Latvijas Radio runātā vārda vērtību, par pareizu latviešu valodas intonāciju, nemaz nerunājot par precīzi paustas domas un jēgas uztveri.

Andreja Miglas Radioteātrī iestudētie darbi ir plaša diapazona – Viljama Šekspīra „Antonijs un Kleopatra”, viegli huligāniskais un azartiskais Otfrīda Preislera „Mazais ūdensvīriņš”, Aleksandra Čaka „Matīss kausa bajārs” un trauslais „Umurkumurs” ar Pēteri Liepiņu. Andrejs man nepiedotu, ja nenosaukšu Rasmas Garnes un Jāņa Kaijaka balsu lielisko skanējumu.

Mūsu dižajām grand dāmām Vijai Artmanei, Lidijai Freimane un Veltai Līnei Andrejs speciāli centās piemeklēt literāro materiālu, lai šo mākslinieču balsis tiktu saglabātas mūžībai.

1991. gadā konkursa kārtībā Andreju Miglu apstiprināja par Radioteātra galveno režisoru. Tādā veidā Andreja vārds cieši saistīts ar Radioteātra vēsturi.Viņš vienmēr ir ”turējis rūpi” (tā saka Kurzemē) par viņam uzticētajiem pienākumiem.

Rasma Garne – Andreja studiju biedrene, Nacionālā un radioteātra aktrise, par viņu saka šādus vārdus :

Andrejs ir ļoti labestīgs un gudrs.Viņš allaž pratis izvēlēties izcilu literāro materiālu. Andrejs vienmēr bijis ieinteresēts savas tautas un katra cilvēka liktenī.