Tas ir jauns neformālas tikšanās pasākums Daugavpilī, ko pilsētas Mākslas dienu ietvaros ieviesis Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs. 13. jūnijā pasākuma “Kafija ar mākslinieku” viešņa būs Daugavpils māksliniece Valda Mežbārde. Sajūtu māksliniece, kā viņu raksturo kolēģi, kura savus iespaidus un pārdzīvojumus projicē mākslas darbos, ikdienas noskaņas atspoguļojot krāsu kontrastā un motīvu izvēlē.

“Es zinu tikai to, ka man te bija jābūt. Un es esmu laimīga, ka es joprojām varu būt savā mīļajā mājā, ko sauc par muzeju.”

Vairāk nekā pusimūža māksliniece Valda Mežbārde ir veltījusi Daugavpilij. Ne reizi nav nožēlojusi, ka palikusi šajā pilsētā, kaut arī sirdij tik tuva Liepāja. Iespējams, tāpēc arī viņas mākslas darbos bieži parādās krasta motīvi. Tie ir viņas- sajūtu mākslinieces, iespaidu un pārdzīvojumu atainojumi.

Šodien piecos vakarā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā pasākumā ar nosaukumu "Kafija ar mākslinieku", viņa ir galvenā varone.