Ogres pašvaldībā sāk darboties reliģisko lietu komisija astoņu mācītāju un divu deputātu sastāvā. Domē to izveidoja pēc nesena strīda ar uzņēmumu "Universum", kurš šajā mācību gadā īstenoja kristīgās ievirzes izglītību Krapes skolā. Reliģisko lietu komisijas pirmais uzdevums ir izveidot vadlīnijas ticības mācības ieviešanai skolās. Eksperti uz to skatās ar neizpratni, un komisijas izveidi saista ar priekšvēlēšanu laiku.

Pēdējos gados Krapes pamatskola Ogres novadā bija uz slēgšanas robežas – pagājušajā mācību gadā skolā darbojās vien pirmsskola. Taču šī mācību gada sākumā Ogres pašvaldība skolas "atdzīvināšanu" uzticēja sociālajam uzņēmumam SIA Izglītības un attīstības centrs "Universum". Uzņēmums jau īsteno mūzikas un mākslas izglītības programmu ar kristīgo novirzienu Valmierā, arī Rīgā kādu laiku darbojas filiāle.

Ogres domi Apsīša vīzija uzrunāja. Ar uzņēmumu noslēdza izglītības funkcijas deleģēšanas līgumu. Un septembrī mācības Krapes pamatskolā uzsāka aptuveni 40 bērni. Taču šī gada februārī Ogres dome līgumu ar uzņēmumu "Universum" lauza. Pašvaldībā apgalvo, ka uzņēmums rīkojies pretrunā ar līguma nosacījumiem un demonstrējis neprofesionālu rīcību skolas pārvaldīšanā, pārmetot nepamatotu pedagogu atlaišanu un iespējamu pašvaldības naudas negodprātīgu izmantošanu. Šādi secinājumi izdarīti veicot pārbaudi pēc vairāku sūdzību saņemšanas no skolēnu vecākiem un pedagogiem. Par šo jautājumu lēma 18.februāra ārkārtas domes sēdē, kurā kritiku par skolas darbību izteica arī Ogres baptiskās draudzes mācītājs Dainis Pandars. Sektantiskās darbības esot saistītas ar skolas direktora darbību Valmieras draudzē "Kacir", kas pārstāv mesiānisko jūdaismu. Pašvaldības redzējumā skolā ticības mācība bija jāpasniedz neizceļot kādu konkrētu konfesiju.

Komentē teologs Juris Cālītis un Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča.

"Universum" skolu direktors Andis Apsītis stāsta, ka strīds eksalējies pēc tam, kad "Universum nolēma pārtraukt sadarbību ar domes priekšsēdētāja agrāko partijas biedru šī projekta vadītāju Mārci Zaneripu. Apsītis strīdu nolēmis risināt tiesā.

Šobrīd Krapes skolā darbojas Ogres 1.vidusskolas filiāle – arī ar kristīgo novirzienu. Uzreiz pēc sadarbības pārtraukšanas ar SIA "Universum", Ogres domē pieņēma lēmumu veidot Reliģisko lietu komisiju. Tās sastāvā ir astoņi draudžu pārstāvji, tostarp katoļu, luterāņu, pareizticīgo, arī dienas adventistu un evaņģēlisko kristiešu baznīcas „Jaunā paaudze” pārstāvji; kā arī deputāts Jānis Iklāvs un komisijas priekšsēdētājs Gints Sīviņš; abi no Nacionālās Apvienības. Sīviņš ir arī domes priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas locekļi par darbu saņems atalgojumu 5,51 eiro stundā. Nolikumā noteikti 13 veicamie uzdevumi, tostarp, pārstāvēt kristīgo draudžu intereses pašvaldībā, paust viedokli par lēmumu projektiem un sniegt priekšlikumus sakrālo celtņu renovācijai pašvaldībā. Divi no uzdevumiem saistīti ar izglītību – saskaņot skolu izstrādātās vadlīnijas ticības mācības īstenošanai un to pārraudzīt, kā arī konsultēt pedagogus un citus skolu darbiniekus jautājumos, kas skar kristīgās izglītības īstenošanu, tikumību un ģimeni. Līdz pirmajam martam komisijā bija jānosaka vadlīnijas kristīgās mācības īstenošanai Krapes skolā. Tomēr tās apstiprinās tikai šonedēļ.

Šobrīd gan mācības ar kristīgo ievirzi Krapes skolā turpinās. Arī bez komisijas izstrādātajām vadlīnijām, stāsta skolas direktors Igors Grigorjevs.

Reliģisko lietu komisijas izveidi komentē Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes docents Juris Cālītis.

Cālītim šķiet interesanti, ka komisijas sastāvā ir arī draudzes, kuras neuzskata par tradicionālām konfesijām, bet ir arī vairākas harizmātiskās draudzes. Turklāt, nav izprotama arī deputātu klātbūtne komisijā, skaidro mācītājs. Savukārt, politologs Filips Rajevskis norāda, ka aiz šādas komisijas ir viegli noslēpties no lēmuma atbrīvoties no Krapes skolas īrniekiem.

Komisija uz pirmo sēdi sanāks šonedēļ, kad lems par vadlīnijām ticības mācībai. Vai tās izveide sevi attaisnos – varēs spriest tikai pēc laika.