2019. gads valsts fondētās jeb pensiju 2.līmeņa shēmas dalībniekiem bija īpaši ražīgs un naudu nesošs. Kopējais kapitāls 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, pieauga par vairāk nekā par 900 miljoniem. Tas palīdzēja atsperties no neveiksmīgā 2018. gada finanšu rezultātiem, un kopumā pensiju 2.līmeņa aktīvi pieauga par 25%. Turklāt šī gada jaunums ir iespēja uzkrāto pensiju kapitālu nodot mantojumā.

Kas veicināja vidējā pensiju ienesīguma tik strauju pieaugumu?

No šī gada sākuma spēkā stājušās likuma izmaiņas, kas ļauj pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu mantot. Kopumā ir trīs izvēles: vai pensijas uzkrājumu novēlēt mantojumā, pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam, vai ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā. Līdz šim mantojuma norādīšanu izmantojuši aptuveni 25 tūkstoši cilvēku. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pārstāve Ilze Vindele atzīst, ka iesniegumu saņemšanas temps ir raits.