Osvalds Krēsliņš,  līdzīgi daudziem citiem režisoriem, Radioteātrī vispirms ienāca ar savu vīrišķīgi tembrālo, suģestējošo balsi daudzos jo daudzos radioiestudējumos un lasījumos.

Osvalda Krēsliņa mūžs aprāvās pie 63 gadu robežas, kad iecerē vēl bija ļoti daudz kas. Būdams Radio galvenā režisora  postenī – no  1962. līdz 1974. gadam, -  Osvalds Krēsliņš,  līdzīgi savam priekštecim Borisam Praudiņam, repertuārā mēģināja sabalansēt  „laikmeta nodevas” un īstas vērtības, pats bieži uzņemdamies klaušu maksātāja lomu.  Bet citu radio režisoru iestudējumos neliedza arī savas aktieriskās spējas, kas kaldinātas aktiera gaitās Rēzeknes, pēc tam – Dailes un Jaunatnes teātrī, arī -  ļoti atbildīgās lomās: Osvalds Krēsliņs uz skatuves bija izdzīvojis gan Krustiņa, gan Svešzemnieka, gan Veršiņina, gan Kareņina un daudzu citu varoņu dzīves stāstus.

Daudz ir iegūlis Radio fonotēkas plauktos, bet galvenais – daudz no tā ir klausāms un baudāms arī šodien.: "Brīnumzālīte", "Elēģija", "Kailā ar vijoli",  "Kāds klauvē pie durvīm", "Lai Dievs man palīdz", "Alpu balāde", "Vilciens atiet pēc stundas"…

Īpašs ir iestudējums VELNIŅI, kad Radioteātris  Osvalda Krēsliņa vadībā jau varēja  realizēt  jaunus, vēl nebijušus  izteiksmes līdzekļus – stereo. "Velniņi" –  Pirmais stereo iestudējums 1972. gadā.  Velniņi  - Vera Singajevska un Velta Skurstene.

Pie Borisa Praudiņa  leģendārā rakstāmgalda (tā ir unikāla Latvijas radio  muzejiska vērtība), pēc Osvalda Krēsliņa  vietu ieņēma  Oļģerts Šalkonis. Režisors, kurš savas aktieriskās un profesionālās iemaņas  jau bija pierādījis iepriekš.

Laiks kā visiem  - piedāvā un ievieš korekcijas  dzīves gājumā. Oļģerts Šalkonis  par sadarbību ar Latvijas Radioteātri ir pateicīgs. Tas bija gan tramplīns nākamajam izaicinājumam – kļūt par Operas galveno režisoru 1980. gadā, gan iespēja  īstenot daudz no savām mākslinieciskajām vēlmēm.

Joprojām radiovilnī skan Oļģerta Šalkoņa  radiosiestudējumi:  "Lidosta", "Nepareizs savienojums",  "Pāri, kas dabonas", "Somu pirts", "Pīters Pens",  "Skabarga", "Spartaks" un daudzi citi.

Ļoti īpašs ir Tolstoja "Dzīvais mironis". Lai ieskanas Mašas  dziesma  Olgas Dreģes izpildījumā!