Veselības aprūpes darbinieki ir tie, kas cīnās par mūsu dzīvībām un veselību. Šis darbs nereti var būt bīstams un traumatisks pašiem veselības aprūpes darbiniekiem. Lai arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša norāda, ka potenciālās veselības problēmas, ko dienesta darbiniekiem varētu radīt šobrīd aktīvais Covid-19, varētu ārstēt, izmantojot dienestā jau esošās veselības aprūpes iespējas, tomēr šis laiks liek uzdot jautājumu: cik pasargātas ir medmāsas, ārsti un citi veselības aprūpes darbinieki? Vai tiem ir veselības apdrošināšana, un, ja ir, tad, cik laba tā ir? 

Pilnvērtīga veselības apdrošināšana medicīnas darbiniekiem, galvenokārt, ir darba devēja izvēle, nevis valsts sniegts atbalsts. Piemēram, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem sava veida atbalsts ir pieejams, tomēr tā nav pilnvērtīga veselības apdrošināšana.