Kā lietderīgi pārstrādāt izlietotajos akumulatoros esošo grafītu, kā mazināt CO2 emisijas pilsētās un pārvērt to par attīrītu gaisu iekštelpās vai kā palīdzēt zemniekiem īstenot ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses. Tie ir risinājumi, pie kuriem strādā dažādu Eiropas valstu zinātnieki un inovāciju uzņēmumi, kas aizvadītajā nedēļā pulcējās Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta rīkotā samitā.

Pirmajā Eiropas Inovāciju samitā Briselē aizvadītajā nedēļā pulcējās zinātnieki, inovāciju jaunuzņēmumi un Eiropas politikas veidotāji. Vairākos diskusiju paneļos eksperti izcēla šobrīd aktuālos izaicinājumus Eiropas Savienībā, kā enerģētikas un ilgtspējīgas pārtikas nākotne. Eiropas inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela, atklājot samitu, uzsvēra inovāciju nozīmi problēmu pārvarēšanā.

Eiropas Inovāciju samitā apbalvoti arī izgudrotāji, kas pēdējos gados attīstījuši inovācijas. Un arī balvas četrās kategorijās izvirzītie projekti lielākoties saistīti ar atjaunojamās enerģijas risinājumiem, kā arī inovācijas enerģijas taupīšanā vai emisiju samazināšanā. Nominantu vidū arī inovāciju jaunuzņēmuma "PurCity" patentētais risinājums jaunu un esošo ēku pārveidei par liela mēroga oglekļa uztveršanas un gaisa attīrīšanas sistēmām. Vairāk stāsta projekta pārstāvis Morteza Gorbanī Eftekars (Morteza Ghorbani Eftekhar) no Dānijas.