„Rīgas Bruģa bruņinieks” – pazīstamais arhitekts Pēteris Blūms ar šādu titulu apveltījis Aivaru Treici, ceļu projektētāju, kurš jau 40 gadus pēta Rīgas bruģi un kura veikums nu apkopots grāmatā.

Pētījums būs noderīga gan speciālistiem, kas saistīti ar vēsturiskās vides saglabāšanu, gan ikvienam lasītājam, kurš interesējas par vēsturisko mantojumu. Iespējams, no tās radošu impulsu gūs arī kāds mākslinieks, jo Rīgas bruģim piemīt sava tiesa romantikas un īpaša šarma.

„Tā vēsture ir 40 gadu garumā. Sākums bija Politehniskā institūta laikā,” stāstu par grāmatu Aivars Treicis sāk ar 1983. gada vasaru. Toreiz viņš kā Ceļu katedras students strādāja Studentu celtnieku vienībā „Vecrīga”, veicot Vecrīgas pagalmu segumu atjaunošanu.