Martā veiktas pusaudžu aptaujas dati liecina, ka 43% jauniešu savu mentālo veselību vērtē kā sliktu vai pat ļoti sliktu. Jauniešiem ir izteiktākas depresijas pazīmes, kā arī motivācijas trūkums. Pusaudžu resursu centrā pieprasījums pēc palīdzības ir trīs reizes augstāks salīdzinot ar pagājušo gadu. Turklāt centra speciālisti novērojuši, ka Covid krīzes laikā arvien vairāk palīdzību lūdz paši jaunieši nevis viņu vecāki.

Plašāk par jauniešu mentālās veselības izaicinājumiem un palīdzības iespējām sarunā ar Pusaudžu resursu centra klīnisko psihologu Emīlu Ūdri.