Ievērības cienīgs notikums šodien, 22. martā, muzeju dzīvē – Raiņa un Aspazijas mājā būs jaunatklātas fotogrāfijas prezentācija, kurā redzama Aspazijas māte Grieta Rozenberga. Līdz šim par Aspazijas mātes izskatu liecinājis tikai viens fotoattēls, uzņemts viņas mūža nogalē. Bet jaunatklātā fotogrāfija, visticamāk, tapusi aptuveni 30 gadus agrāk.

Šāds atradums īpaši nozīmīgs tādēļ, ka mātei Aspazijas dzīvē un izaugsmē bija ļoti liela loma, viņas abas saistīja īpaša tuvība un māte Aspaziju vienmēr atbalstīja.

"Līdz šim bija zināma tikai viena Aspazijas mātes fotogrāfija, kas tika uzņemta 1910.gadā un ko Aspazija bija turējusi lielā godā un cieņā vienmēr uz sava rakstāmgalda," stāsta Zanda Rozenberga, Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāja. Šai vienīgajai līdz šim zināmajai fotogrāfijai bija liela loma, lai jaunatklātu arī otro, jo ekspertīze balstījās uz abu fotogrāfiju salīdzināšanu.

Jaunatklātajā redzama daudz jaunāka sieviete, skaisti saposusies, ar dziļdomīgu skatienu, bet pat nespeciālists abos dažādu gadu portretos var ieraudzīt zināmu līdzību. Šī otrā fotogrāfija ilgus gadus glabājās Aspazijas kolekcijā Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā pie nenoskaidrotiem fotoattēliem, līdz tam pievērsās Aspazijas pētniece Brigita Ducmane, stāsta Zanda Rozenberga. Pētniecei radās ideja, ka muzejs varētu veikt tā saukto habitoloģisko ekspertīzi, ko piedāvā Valsts policijas Kriminālistikas ekspertīžu birojs.

Habitoloģiskā ekspertīze ir personas identifikācija pēc ārienes pazīmēm, šajā gadījumā abās fotogrāfijās tika salīdzinātas šīs pazīmes, novērtēta to sakritība vai atšķirība.

Jaunatklātais portrets uzņemts Jelgavā Kīperta fotodarbnīcā, turpat, kur jau līdz šim zināmais portrets. Par gadu gan skaidru ziņu nav, bet Raiņa un Aspazijas muzeja pētniece Astrīda Cīrule pieļauj, ka abas fotogrāfijas varētu šķirt aptuveni 30 gadu distance.

Aspazijas mātes otras fotogrāfijas atrašana muzeja dzīvē ir ļoti nozīmīgs notikums, jo māte Aspazijas dzīvē spēlēja lielu lomu, meitu vienmēr atbalstīja, viņām bija ļoti cieša un sirsnīga saikne, sākot no bērnības līdz pat mūža beigām. Ne velti Aspazija uz sava galda vienmēr turēja šo te pēdējo mātes fotogrāfiju, ko bija lūgusi atsūtīt viņai uz Šveici. Līdz mūsdienām saglabājies filmēts materiāls, kurā Aspazija paņem šo fotogrāfiju rokās un noskūpsta.

Šī pēdējā, Aspazijai tik dārgā mātes fotogrāfija glabājas Aspazijas mājā Jūrmalā, savukārt jaunatklātā fotogrāfija tagad papildinās Raiņa un Aspazijas mājas Rīgā ekspozīciju, to izstādīs Aspazijas kabinetā. Tā ir digitāli restaurēta un izskatās gluži kā jauna, kaut arī oriģināls bijis visai krietni sliktā stāvoklī.