Daudzi eksperti norāda – administratīvi teritoriālā reforma tiešā veidā veselības aprūpi neietekmē. Tas gan nemazina iedzīvotāju un mediķu, kā arī pievienojamo pašvaldību bažas par to, ka pēc reformas novadi, kuri tiks pievienoti kādam citam, kļūs par nomali un tas atsauksies arī veselības aprūpes pieejamībā. Tāpat veselības aprūpi ietekmē arī ar to tieši nesaistīti jautājumi – piemēram, vai līdz novada centram, kurā ir slimnīcas un speciālisti, vispār ved sabiedriskais transports un cik kvalitatīvi ir ceļi?

Administratīvi teritoriālā reforma pārzīmējusi Latvijas karti. Novadi un iedzīvotāju skaits par kuriem jārūpējas vietvarai, daudzviet kļūs ievērojami lielāks un tālākie punkti no jaunajiem novadu centriem atradīsies vēl tālāk. Tas liek domāt par to vai jaunā kārtība neietekmēs arī veselības apŗupes pieejamību iedzīvotājiem jaunajos novados un vai veselības aprūpē plānotās reformas iet roku rokā ar novadu pārzīmēšanu? Labs piemērs caur kuru skatīt administratīvi teritoriālo reformu saistībā ar veselības aprūpes pieejamību ir topošais paplašinātais Tukuma novads. Proti, pēc reformas tam tiks pievienoti Kandavas, Engures un Jaunpils novadi. Jau pašlaik tajos ir ģimenes ārstu novecošanas un pieejamības problēmas. Bez tam kopējais Tukuma novads būs gana liels un ar attālām lauku teritorijām – tas viss rada iedzīvotāju bažas par to, vai veselības aprūpe pēc 1. jūlija nekļūs vēl nepieejamāka.