Sarežģītās finansiālās situācijas dēļ turpinās reģionālo mediju slēgšana – šomēnes vairs neiznāk vietējais laikraksts „Ludzas Zeme”. Šī tendence uztrauc mediju ekspertus, kas norūpējušies, lai nepārvēršamies par ziņu tuksnesi, kā tas noticis jau daudzviet Eiropā.

No jūlija vairs neiznāk reģionālais laikraksts „Ludzas Zeme”, bet pērn darbu pārtrauca Dobeles novada laikraksts. Savukārt 2020. gada rudenī pārstāja iznākt reģionālais izdevums “Kursas Laiks”. Pandēmija atstāja būtisku ietekmi uz reģionālajiem medijiem – samazinājās abonementu un pārdoto laikrakstu skaits, saruka ienākumi un reklāmu apjoms – par 20 – 50 %.

Pandēmijas laikā galvenokārt drukāto mediju pārstāvji atzina, ka, pasliktinoties finansiālajai situācijai, nācās atlaist no darba medijā strādājošos cilvēkus un samazināt darbinieku atalgojumu. Zaudējumu pieaugumu pandēmijas laikā veicināja arī daudzu mazo pasta nodaļu darbības apturēšana, nodrošinot pasta pakalpojumus pēc pieprasījuma, taču daļa pasta nodaļu pēc pandēmijas darbu neatsāka, turklāt pasta nodaļu slēgšana turpinās joprojām.

Lai izdzīvotu, gan nacionālo, gan reģionālo laikrakstu veidotāji iesaistījās dažādos projektu konkursos un tas notiek joprojām, daļu nepieciešamā finansējuma piesaistot caur projektu konkursiem.