Latvijas iestādes kopumā gatavas rīcībai radioaktīvā piesārņojuma gadījumā, secinājusi Vides ministrija. Pēdējos gados atjaunots rīcības plāns un iezīmēta katras institūcijas loma gadījumā, ja notiktu kodolincidents kādā no citu valstu atomelektrostacijām.

Iedzīvotāju apziņošanā šādos gadījumos būtiska loma būtu arī pašvaldībām, taču Latvijas Radio apvaicātās pašvaldības atzīst, ka līdz šim vietvaru civilās aizsardzības plānos rīcībai radiācijas piesārņojuma gadījumos nav atvēlēta pietiekama uzmanība. Radiācijas drošības centrs gan norāda, ka riski tieši Latvijas iedzīvotājiem šādās situācijās nav augsti.