Rīgas un pierīgas reģiona iedzīvotājiem vidēji par 50% pieaugs izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu. No 10.janvāra par šo atkritumu apglabāšanu krietni pieaudzis tarifs Getliņu poligonā. Lai arī viens no sadārdzinājuma pamat mērķiem ir šķirošanas veicināšana, tomēr bioloģisko atkritumu šķirošana patlaban daļā pašvaldību nav lētāka.

 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas Getliņos šogad pieaugušas par teju 90%. Iemesli – pieaugošais Dabas resursu nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu, lai veicinātu šķirošanu, kā arī Eiropas prasības samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu un arī dažādas uzņēmuma izmaksas ietekmējušas gala tarifa pieaugumu.

 

"Mēs atrodamies bioiloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes centrā, kas mums tā pilnvērtīgi nodots pagājušās nedēļas piektdienā un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis nešķiroto atkritumu tarifs iedzīvotājiem pieaudzis pierīgas reģionā," SIA Getliņi EKO" administratīvā direktora Gunta Kampes izrādītais jaunais komplekss izmaksājis 39 miljonus eiro no kuriem 29 ir Eiropas Savienības atbalsts.

Plānots, ka tajā pārstrādās 125 tūkstošus tonnu bioloģisko atkritumu gadā. Bioloģiskie atkritumi veido būtisku nešķiroto atkritumu daļu. Pērn Getliņu poligonā kopumā pieņemti ap 270 tūkstoši tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu, no tiem 8% atšķiroti kā otrreizējās izejvielas - plastmasa, papīrs, metāls, bet 70% atšķiroti kā bioloģiski noārdāmie atkritumi un novirzīti pārstrādei. Savukārt 22% no kopējā nešķiroto atkritumu apjoma ir pārstrādei nederīgā daļa, kas apglabāta poligonā. (Eiropas Savienības mērķi pieprasa līdz 2035.gadam samazināt apglabājamo sadzīves atkritumu daļu līdz 10%.)