Šoks šī vārda vispozitīvākajā nozīmē – tā var apzīmēt sajūtu, kas pārņēma, ieraugot Rīgas mākslas un mediju tehnikuma audzēkņu izcilo veikumu mūsu baznīcā – tā stāsta Biržu luteriskās baznīcas draudzes mācītājs Andis Lenšs.

Altāra, kanceles un citu baznīcas interjera priekšmetu izgatavošana bija tehnikuma audzēkņu diplomdarbs. To viņi pabeidza jūlija sākumā, un aizvadītajā svētdienā dievkalpojums pirmo reizi notika jau pie jaunā altāra un ar visiem pārējiem priekšmetiem aprīkotā baznīcā.

Šis ir jau 55. dievnams, kam interjera priekšmetus darina Rīgas mākslas un mediju tehnikuma audzēkņi pasniedzēja Arvīda Verzes vadībā. Viņiem tā ir lieliski pieredze, bet Latvijas baznīcām – vērtīgs, skaists un arī praktisks ieguvums. 

Biržu luteriskās baznīcas ceļš uz atjaunotni bijis ilgs, sarežģīts un iespējams, pateicoties draudzes milzu ieguldījumam un pašaizliedzībai, kā arī ziedotāju atbalstam.

Padomju laikā baznīcā darbojās vatelīna ražošanas cehs, arī pēcpadomju laikā tā ilgi bija atstāta novārtā, tajā saimniekoja tikai vējš un lietus, līdz 2007. gadā draudze tika atjaunota, kas nu ēku no bezcerīga grausta atkal pārvērtusi skaistā un pievilcīgā veidolā.

Veidot interjera priekšmetus draudze bija aicinājusi Rīgas mākslas un mediju tehnikuma audzēkņus, un aizvadītajā svētdienā bija ļoti priecīgs notikums, kad dievkalpojums pirmo reizi notika jau arī pilnvērtīgi aprīkotā baznīcas vidē.

Mācītājs Andis Lenšs atzīst – ieraudzīt, cik izcili audzēkņi paveikuši savu darbu, draudzes cilvēkiem bijis vārdos pat grūti pasakāms pārdzīvojums un aizkustinājums.