Politiskajā dienaskārtībā kārtējo reizi aktualizējies jautājums par sabiedrisko mediju – Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas – apvienošanu. Paredzams, ka izstrādāt apvienošanas koncepciju būs viens no pirmajiem uzdevumiem jaunajai sabiedrisko mediju padomei, kas līdz ar jauno likumu darbu varētu sākt nākamajā pavasarī. Latvija ir vienīgā no trim Baltijas valstīm, kurā sabiedriskā televīzija un radio darbojas atsevišķi. Igaunija abus medijus apvienoja jau pirms 13 gadiem, bet Lietuvā tie nekad nav bijuši šķirti.

Par sabiedrisko mediju situāciju Latvijas kaimiņvalstīs interesējās Māra Rozenberga.