Dzeršanu veicina arī alkohola reklāma un dažādi mārketinga pasākumi, kas mudina ne tikai vienkārši pirkt, bet arī pirkt vairāk – ņem divus, maksā par vienu u.tml. Pašlaik starp pirmo un otro lasījumu Saeimā atrodas grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kuros paredzēts aizliegt alkohola cenu un atlaižu reklāmu, kā arī pirkšanu veicinošas aktivitātes, piemēram, degustācijas. Tomēr izmaiņas, lai arī šķietami vērienīgas, ir tikai pavisam neliels pussolītis uz alkohola patēriņa samazināšanas pusi, jo grādīgo dzērienu reklāma pati par sevi netiek aizliegta un arī mārketingam būs atstātas plašas manevra iespējas.