Tur ir viss, kas vajadzīgs labam romānam – aizraujošs stāsts, kaislība, mīlestība, smeldze, trauslas pārejas un vibrācijas – tā par Andra Akmentiņa jauno romānu "Meklējot Ezeriņu" saka redaktore Gundega Blumberga. Romāns iznācis latviešu literatūras klasiķiem veltītajā sērijā "Es esmu..." un ir veltīts mūsu īsprozas meistaram, noveļu žanra izkopējam Jānim Ezeriņam.

Andris Akmentiņš atzīst, ka, rakstot romānu, viņam nācies krietni pacīnīties, lai iejustos sarežģītajā laikā, kad dzīvoja Ezeriņš, kā arī lai pietuvotos viņa personības izpratnei. Viens no pārsteigumiem darba gaitā bijis atklāt, ka viņus vieno radniecīgas saites.

Romānu sērijai rakstīt tieši par Jāni Ezeriņu Andris Akmentiņš izvēlējās drīzāk spontāni, nekādu iestrādņu viņam šai ziņā nebija, taču bērnībā viņam ļoti spilgtu iespaidu ar savu dramatismu bija atstājusi Ezeriņa novele "Tornis". Šī nejaušā izvēle vienā brīdī izrādījās arī zīmīga, jo, vācot materiālus grāmatai, Andris Akmentiņš uzzināja, ka viņus vieno – lai arī attāla – tomēr radnieciska saikne. To viņš uzzināja, tiekoties ar žurnālisti Dainu Ziemeli Bauskā, kura labi pārzina plašo dzimtas koku, kam pieder arī Ezeriņš.