Tapis pētījums par Latvijas skolēnu iekļaušanos klases kolektīvā. Latvijas Radio 1 pētījumu rezultātus vērtē psihoterapeits Nils Sakss-Konstantinovs.

Pētījumā apkopotie dati liecina, ka vairāk nekā puse jeb 57 % Latvijas skolēnu atzīst, ka pēdējā gada laikā ir saskārušies ar ņirgāšanos, kas izpaudusies kā apvainojumi un/vai pazemojumi no klasesbiedru puses. Tikpat daudz skolēnu (57 %) pēdējā gada laikā jutušies atstumti ignorēti vai izolēti no klases kolektīva.

Lai arī Latvijas skolēnu vidū ir biežas savstarpējās nesaskaņas, lielākā daļa skolēnu (58 %) savu klasi redz kā vienotu komandu.

Katrs trešais (36 %) skolēns pēdējā gada laikā klasē ir sastapies ar agresivitāti, kas izpaudusies kā kaušanās, grūstīšanās, kniebšana, draudēšana, iebiedēšana vai kliegšana. Katrs ceturtais (25 %) pēdējā gada laikā no klasesbiedriem piedzīvojis arī aizskaršanu virtuālajā vidē jeb kibermobingu izķēmotas personīgās bildes tīmeklī, saņēmis aizvainojošas īsziņas, riebīgus vai rupjus komentārus vai pat draudu vēstules.

Tāpat pētījums atklāj, ka zēnu vidū biežāka ir fiziskā vardarbība, bet meiteņu vidū emocionālā. Pēdējā gada laikā puikas bie˛āk saskārušies ar ņirgāšanos (67 %), agresivitāti (51 %) un kibermobingu (29 %), savukārt meitenes bie˛āk jutušās atstumtas klasesbiedru vidū (60 %).