Pēc Nacionālās bibliotēkas iniciatīvas Latvijas 5. klašu skolēni ir aicināti piedalīties Skaļās lasīšanas sacensībās. Jau drīzumā sāksies pirmās kārtas konkursi vietējās skolās un bibliotēkās, lai pēc tam labākie lasītāji startētu reģionu konkursos un visbeidzot arī lielajā Latvijas finālā, kurā izraugās Latvijas lasīšanas čempionu.

Skaļās lasīšanas sacensības šogad notiks ceturto reizi, un ir pie mums labi iedzīvojušās. Prieks, ka tajās ar lielu aizrautību piedalās arī zēni, kuri parasti ir kūtrāki uz lasīšanu, bet šis pasākums ar savu atraktīvo un dinamisko formu spēj piesaistīt viņu uzmanību.

Skaļā lasīšana dod iespēju skolēnam sevi attīstīt un pierādīt dažādos virzienos, jo, lai lasījums būtu pārliecinošs, ir jābūt labai dikcijai, valodas izjūtai un spējai uzrunāt klausītājus.

Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītajai Silvijai Tretjakovai liels prieks, ka tieši šī forma piesaista arī zēnus, kuri citās ar lasīšanu saistītās aktivitātēs piedalās mazāk un kuru lasītprasme (kā liecina pētījumi) ir zemāka nekā meitenēm.

Pirmo sacensību finālā, piemēram, piedalījās 17 zēnu un 13 meiteņu, bet pērn – 13 zēnu un 17 meiteņu.