Kompetenču pieejas ieviešana skolās bija ļoti nepieciešama, tomēr pandēmijas dēļ to vajadzēja atlikt – tā uzskata Grobiņas un Ādažu vidusskolās. Lai gan šīs skolas jauno saturu sāka realizēt jau pāris gadus iepriekš, piedaloties pilotprojektā, ar to šobrīd neiet viegli – skolotāji ir pārslogoti, jo sagatavošanās stundai aizņem ļoti ilgu laiku. Turklāt, mācību materiālu paraugi tika publicēti vien oktobrī. Tikmēr eksperte uzsver, ka pirmais gads būtu bijis grūts jebkurā gadījumā.

Šī mācību gada pirmais semestris skolās bijis īpaši saspringts – paralēli neziņai par to, vai skolēni varēs mācīties klātienē, ir sākusies pāreja uz jauno izglītības saturu – kompetenču izglītību. Šogad jaunā pieeja jāievieš pirmajā, ceturtajā, septītajā un desmitajā klasē. Galvenais fokuss ir apgūt domāt un radīt lietas, kas skolēniem noderēs reālajā dzīvē, kā arī spēt pašiem sevi vērtēt un mācīties patstāvīgi.

Jaunajā saturā netiek likts uzsvars uz atzīmēm, bet gan uz to, ko skolēns iemācījies darīt. Vairāki mācību priekšmeti ir ieguvuši jaunus nosaukumus un pamainījies to saturs. Klāt nākuši arī jauni.