Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes asociētā profesore Solvita Olsena uzskata, ka valdība varētu labāk tikt galā ar Covid-19 izplatību, ja lēmumu pieņēmējus konsultētu plašāka zinātnieku padomdevēju grupa.

Viņa uzsvēra, ka ir nepieciešama zinātnieku iesaiste un zināšanu apkopošana ikdienas lēmumu pieņemšanai, kas, viņasprāt, šobrīd izmantota maz, jo ne valdībā, ne Veselības ministrijā nav zinātnieku grupa, kurā būtu gan dažādi medicīnas speciālisti, gan sociālo zinātņu eksperti, juristi, antropologi, psihologi.

Olsena norādīja, ka dažādu jomu speciālisti varētu labāk spriest, kā labāk organizēt cilvēku uzvedību.

Valsts prezidents Egils Levits 20.novembrī organizē diskusiju, kā panākt sabiedrības vairākuma atbalstu valdības noteiktiem ierobežojumiem un kā uzrunāt atšķirīgas sociālās vai pārliecību grupas.