Režisores Irēnas Cērmanes personību atklāj Andrejs Migla. Lasa Māra Eglīte.

       (Skan dziesma „Es gribu braukt uz Rio”)

Irēna pati uzskata, ka viņas pirmā saskarsme ar teātri notika 3 gadu vecumā, kad Gudenieku Romas katoļu baznīcā vajadzēja būt puķu meitiņai, proti, ejot apkārt baznīcai, kaisīt ziediņus.

1966. gadā kinorežisors Leonīds Leimanis, uzņemot filmu „Purva bridējs”, meklēja dublanti Vijai Artmanei. Attālas līdzības dēļ par dublanti tika izraudzīta blonda meitene no suitiem, tagad radiorežisore  Irēna Cērmane.

 Ar kinostudijā iegūto pieredzi - precizitāti, smalkjūtīgu attieksmi pret radošo darbu, ašu reaģētspēju, Irēna 1977. gadā sāka strādāt Radioteātrī. Ātri apguvusi radiospecifiku, viņa kļūst par vienu no vadošajiem radiorežisoriem. Irēnas sirds pieder pašas izvēlētajiem iestudējumiem - Selmas Lāgerlēvas „Gēsta Brlings” (galvenajā lomā - Voldemārs Šoriņš), Džīnas Vebsteres „Garkājtētiņš” (A.Uzulēna), ….

Sadarbībā ar literāro redakciju (Reinis Ādmīdiņs) Irēna pirmā izmēģina roku, t.s., dzīvajos seriālos. Šis žanrs no  radošās grupas prasa maksimālu koncentrāciju un precizitāti.

29 rītus Ints Burāns tiešajā ēterā, perfekti pārvaldot runas tehniku, nāk pie klausītājiem ar Jāņa Klīdzēja „Dženitoru”.

                                    (dziesma no lasījuma „Pa ceļu, kur dzelteni bērzi….”

Ilze Rūdolfa, meistarīgi pārvaldot balss aparātu, smilkstot, rejot, ņerkstot un gaudojot, aizkustināja klausītāju sirdis, lasot…”101 dalmācietis”. Un te pateicības vārdi sakāmi režisorei par uzticēšanos jaunajiem , kuri Irēnu dēvēja par ”Radiomammu ". Viņas aizrādījumi allaž pilni humora un  labestības.

Aktrise Dace Bonāte viņu raksturo kā ļoti jūtīgu pret literāro materiālu, kā ļoti inteliģentu sievieti.

Bet, kā saka pati režisore, ”man mīlestība, mans lielākais dārgums ir meitiņa Diāna - Betānijas Dominikāņu māsa, no kuras esmu mācījusies piedošanas māku un pazemību.

Manuprāt Irēnu Cērmani vislabāk raksturo Annas Brigaderes romāns „Dievs, Daba, Darbs”.

Kurzemnieces godaprāts, iekšēja spīts visu padarīt pēc labākās sirdsapziņas, labestība pret cilvēkiem vienmēr pabadīs Irēnu viņas radioteātra režisores gaitās, - strādājot jau pie jauna iestudējuma Vizmas Belševicas dzejoļu kopas „Sadegusi balss”.