Bērnu nomāktība, depresija, paškaitējoša uzvedība, proti, situācijas, kad bērns pats sev dara pāri – tās ir situācijas, kuras ārkārtējā situācija ir vairāk izcēlusi un aktualizējusi. Tā Latvijas Radio sacīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja pienākumu izpildītāja Valentīna Gorbunova (un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore), skaidrojot, ka ārkārtējās situācijas laikā sniegtas vairāk nekā 1200 konsultāciju. Zvani bijuši arī par bērnu zemo mācību motivācija, par disciplinēšanas grūtībām, par emocionālo uzvedību un arī vardarbību ģimenē. Lai gan zvanu ir bijuši vairāk, šobrīd nevar runāt, ka tā būtu tendence, sacīja Gorbunova, uzsverot, ka būtiski tomēr, ka sarunas bija ilgākas, garākas, dziļākas. Cilvēki bija ieinteresētāki palīdzēt bērniem.