Strauji pieaug alimentu nemaksātāju skaits. Janvāra beigās tādi bija vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku. Vairums no viņiem – vīrieši. Motivācija ir dažāda – kāds ir apvainojies uz sievu, turpretī kādam citam vienkārši nav naudas. Reizēm trūcīgām ģimenēm tikt pie uzturlīdzekļiem palīdz sociālie dienesti. Bet gadījumos, kad alimentus nemaksā ļaunprātīgi, policijā var ierosināt kriminālprocesu. Piemēram, Talsos šogad veiktas jau piecas kriminālizmeklēšanas.

Uzturlīdzekļus saviem apgādājamajiem nemaksā 41 tūkstotis 625 cilvēki. Viņu bērnus tikmēr uztur valsts. Respektīvi, nodokļu maksātāji. Parādnieku motivācija ir dažāda. Daļa no nemaksātājiem ir mazturīgie, kam nav iespējas nodrošināt savas atvases. Bieži vien pastāvīgu darbu viņi nemeklē speciāli, lai nebūtu jāmaksā. Līdzīgs stāsts ir Aijai, kuras vārds šajā stāstā ir mainīts. Viņai ar bijušo vīru ir četri bērni. Agrāk gājis kā pa celmiem, jo abi mīlēja lietot alkoholu. Pārim arī nebija pastāvīgu ienākumu. Aija audzināja bērnus, bet vīrs strādāja pagaidu darbos. Attiecības sašķobījās un sociālajā dienestā sievietei ieteica pieprasīt no vīra uzturlīdzekļus.

Sižetā izskanējušo koementē Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Linda Sparāne.