Ārkārtas situācija augstskolu mācībspēkam un studējošajiem likusi pārkārtoties studijām attālinātā režīmā. Daudz jauna, tomēr atsevišķās augstākās izglītības iestādēs daļa darba jau iepriekš organizēta attālināti. Tomēr daudz vairāk nezināmā ir saistībā ar pārbaudes darbu, kā arī studiju noslēguma darbu aizstāvēšanas organizēšanu attālināti. Latvijas Radio apzināja vairākas augstskolas, lai noskaidrotu, kā, to, lai studenti attālinātos pārbaudes darbus pildītu godprātīgi uzrauga un ar kādām problēmām šādā režīmā jāsaskaras.

Ja ikdienas studijām attālināti ir pielāgojušies kā studenti, tā mācībspēki, tad jauns izaicinājums ir pārbaudes darbi – kā nodrošināt to, lai studējošie pārbaudes darbus pildītu godprātīgi. Ļoti laicīgi, vēl īsi pirms valdības lēmuma, par studiju pārcelšanu attālināti, šādu lēmumu pieņēma Rīgas Stradiņa universitātē. Universitātes veselības studiju prorektors Guntis Bahs Latvijas Radio skaidroja – universitāte darbu organizē dažādi. Ir testi, kuros ļauj izmantot materiālus, tikai svarīgi zināt, kur informāciju meklēt un izdarīt to ātri. Otrs veids – kad jāpārbauda studējošā zināšanas bez palīgmateriāliem. Šeit palīgā nākot mākslīgais intelekts.

Latvijas Universitātē mākslīgā intelekta risinājumus gan neizvēloties. Izmanto dažādas tiešsaistes platformas, kā "Microsoft team wiev" vai "Zoom". Ar situāciju Latvijas universitātē iepazīstina tās prorektora pienākumu izpildītājs Valdis Segliņš.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāve Lana Janmere sarunā ar Latvijas Radio skaidroja – universitātes Senāts lēmis, ka nekādu klātienes pārbaudījumu šajā mācību gadā nevar būt. Katrā fakultātē studējošajiem ir pieejama telpa, kurā kārtot pārbaudījumus, ja tas, tehnisku iemeslu dēļ, nav iespējams mājās. Viss darbs notiek universitātes iekšējā e-studiju platformā.

Tikmēr Liepājas Universitātes studiju prorektore Māra Zeltiņa Latvijas Radio skaidroja – arī šajā augstskolā teju visi pārbaudes darbi norisinās dažādās platformās attālināti. Tomēr jau šobrīd ir zināms, ka vismaz vienas studiju programmas studentiem eksāmens būs jākārto klātienē.

Daugavpils Universitātē lielākā daļa darba notiek "Zoom" platformā, lielu problēmu neesot. Šobrīd viens students pieteicies kārtot eksāmenus skolā, jo pašam nav nepieciešamās tehnoloģijas. Universitātei arī gatavs plāns, kā notiks izlaidums, tikmēr izmaiņas visvairāk skars 21 universitātes fizioterapijas studentu, stāsta Daugavpils universitātes studiju prorektore Maija Burima.