Rūpējoties par mazo upju tīrību, piektdien, 22.jūlijā, paredzēta talka Platones upē. Talcinieki tiek gaidīti pie Lielpatones muižas. Savukārt 12.augustā talka paredzēta  Vilces upē, Latvijas Radio pastāstīja reģionālā laikraksta “Zemgales ziņas” galvenā redaktore Agnese Leiburga.

Talkā var iesaistīties jebkurš, dodoties uz norunāto vietu. Iespējas tīrīt krastmalu vai piedalīties pašas upes tīrīšanā. Novads gan vairāk orientējas uz jauniešu iesaisti, kuri parasti ir aktīvāki.