Ko sevī ietver viltus ziņu jēdziens? Vai pastāv instrumenti, kā viltus ziņas var atpazīt? Cik liela ietekme tām ir Latvijā? – par šiem un citiem šobrīd ļoti aktuāliem jautājumiem aicinās aizdomāties teātra trupas „Kvadrifrons” jaunā izrāde „Fake News!”, kam pirmizrāde Rīgas Cirkā būs 15.novembrī.

Izrāde balstās pētījumā, ko speciāli izrādes vajadzībām veikuši Latvijas Kultūras akadēmijas studenti. Tās idejas autors un dramaturgs ir Evarts Melnalksnis, bet režisors – Klāvs Mellis. Strādājot pie izrādes, radošā grupa pārliecinājās, ka izvēlētais temats ir nozīmīgs, interesants, dažbrīd uzjautrinošs, bet arī ļoti, ļoti sarežģīts.