Kopumā valstī ir 60 mācību iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas. No tām 39 ir valsts un pašvaldību izglītības iestādes, 11 koledžas, 8 ir privātās izglītības iestādes un divas ir vispārējās izglītības iestādes. Nolūkā stiprināt profesionālās izglītības iestāžu tehnisko nodrošinājuma bāzi, konkurētspējīgas mācību programmas pēdējos 13 gados ieguldīti vairāk nekā 395 miljoni eiro. Skolas aprīkotas ar modernām iekārtām, izremontētas dienesta viesnīcas un veikti vēl virkne uzlabojumi, līdz ar to profesionālās izglītības iestādes tehniskā nodrošinājuma ziņā sāk pārsist vispārizglītojošās skolas. Tiesa, vēl daudz darba jāiegulda sabiedrības izglītošanā, jo aizvien cilvēku prātos mīt stereotips, ka mācīties tehnikumā vai arodskolā nav prestiži.

Viedokli par profesionālo izglītību Latvijā izsaka Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.