Mūsdienu jauniešiem padomju laiks lielākoties šķiet jau ļoti tāla un arī grūti saprotama pagātne. Taču viņu vecāki un vecvecāki tieši tad piedzīvoja savu bērnību vai jaunību. Šo faktu ņemot par pamatu, Nacionālā bibliotēka pērn aizsāka projektu "Zenit stāsti", kurā aicināja jauniešus uzklausīt un apkopot savu tuvinieku stāstus par padomju laiku. Projektā galvenā uzrunātā grupa bija tieši mazākumtautību ģimenes no Daugavpils, Jelgavas un Liepājas.

Projektā kopumā iesaistījās 170 skolēni un viņu apkopotos stāstus varēja dzirdēt sešos tiešsaistes pasākumos. Šodien būs projekta kulminācija – noslēguma pasākums tiešsaistē no Nacionālās bibliotēkas.

Viens no projekta "Zenit stāsti" galvenajiem mērķiem ir veicināt piederības sajūtu Latvijai. Šai saistībā jo īpaši šoreiz projektā bija aicināti piedalīties tieši jaunieši no mazākumtautību ģimenēm. Viņu uzdevums bija uzklausīt savu vecāku, vecvecāku vai citu tuvinieku atmiņu stāstus par padomju laiku, kopīgi apskatīt tā laika fotogrāfijas un izveidot savu skatījumu un viedokli par dzirdēto. Projektā tika iesaistītas trīs pilsētas – Daugavpils, Liepāja un Jelgava, kur dzīvo daudz mazākumtautību cilvēku.

Sākot no novembra, tiešsaistē notika seši atmiņu stāstu vakari, kuros jaunieši dalījās ar uzzināto informāciju, salīdzināja to ar viņu dzīvi šodien.

“Zenit stāstu” noslēgumu papildinās arī saruna ar LNB darbiniekiem par kolekcijām “Zudusī Latvija” un “Periodika”, tostarp projekta “Atslēgas.tv” veidotāju stāstījums.