Līdz 8. decembrim sabiedriskajai apspriešanai nodots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais plāns Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei no 2024. līdz 2026. gadam.

Rīcības plāns rakstīts ar mērķi tuvināt Latgales reģiona ekonomisko konkurētspēju pārējiem reģioniem. Atšķirības plānots mazināt, pilnveidojot augstākās izglītības kvalitāti, veicinot uzņēmējdarbību, stiprinot pierobežas drošību un citiem līdzekļiem. Līdzīgi plāni Latgalei tiek gatavoti jau vairāk nekā desmit gadus.

Kas izdarīts līdz šim un cik lielā mērā plānā ierakstītais sakrīt ar Austrumu pierobežas uzņēmēju vajadzībām, skaidroja Madara Bērtiņa no Latvijas Radio studijas Latgalē.