Ļoti daudzveidīgus vizuālus un emocionālus iespaidus piedāvās trīs jaunās izstādes, ko 16.oktobrī atklās Jūrmalas pilsētas muzejā. Visus māksliniekus vieno tas, ka visi ir gleznotāji, bet savā mākslinieciskajā rokrakstā viņi ir ļoti atšķirīgi.

Jāņa Veisa darbi priecē ar saviem spilgtajiem dabas motīviem, Antras Ivdras gleznām ir vairāk apcerīgs raksturs, bet Inese Ziemele provocē domāt par globālām problēmām un mūžīgajiem jautājumiem.