Līdz ši gada 1. aprīlim Latvijā ar Nacionālo veselības dienestu līgumi bija noslēgti 1275 ģimenes ārstiem. Teju trešdaļai no kopslaita ir jau sasniegts pensijas vecums, bet teju katram desmitajam ģimenes ārstam no kopskaita ir jau vairāk nekā 70 gadu. Ģimenes ārsti, kuriem ir augsts vai ļoti augsts risks tuvākajā laikā izbeigt līgumus ar Nacionālo veselības dienestu nozīmē – jebkurā brīdī varam zaudēt daudz speciālistu un jau šobrīd to nepietiek. Tikmēr, piemēram, Skrīveru novadā, kurā ir divi ģimenes ārsti, vienam ir jau vismaz 63 un otram vismaz 70 gadu, bet Kandavas novadā visiem četriem norādītajiem ģimenes ārstiem ir vismaz 63 gadu. Līdzīgas problēmas ir arī vairākos citos novados. Kāda šobrīd ir situācija ar ģimenes ārstu pieejamību un kā risināt straujo speciālistu novecošanos.