Vairāku Rīgas apkaimju iedzīvotāji neslēdz līgumus ar turpmākos 20 gadus vienīgo atkritumu apsaimniekošanas operatoru ‘’Tīrīga’’. Galvenokārt pilsētas iedzīvotāji ir neapmierināti ar pakalpojuma sadārdzinājumu un radīto monopola situāciju. Tāpat iedzīvotāji un namu apsaimniekotāji atzīst, ka gaida iznākumu Konkurences padomes ierosinātajā lietā. Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs jau paudis, ka neredz iemeslus līgumu nepārslēgšanai un pašvaldība ir gatava ar Padomi tiesāties Eiropas tiesā.

Visi fizisko un juridisko personu noslēgtie līgumi ar pašreizējiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem Rīgā zaudēs spēku 15.septembrī.

Līdz šim rīdzinieku atkritumus apsaimniekoja četras dažādas kompānijas par dažādiem tarifiem. Taču Rīgas dome lēmusi uz nākamajiem 20 gadiem visu atkritumu apsaimniekošanu uzticēt vienam operatoram – vairāku uzņēmumu izveidotajai akciju sabiedrībai “Tīrīga”.

Situāciju komentē Konkurences padomes izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička.