Novados šobrīd norit gatavošanās arī Dziesmu svētku gājienam, kurš būs svētdien, 2. jūlijā, un kuram dots moto „Novadu dižošanās”, tātad jādomā, kā sevi labāk parādīt, kā sevi izcelt ar to, kas katram novadam ir iezīmīgs. Gatavošanās notiek arī Valmieras novadā, kurš šajā svētku gājienā ies tā priekšgalā, jo Dikļu pagasts, kur aizsākās Dziesmu svētku tradīcija, tagad iekļaujas Valmieras novadā.