Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē šodien, 20. decembrī, paredzēts uzklausīt Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju ziņojumu par to, kā veicies, ieviešot Valsts kontroles ieteikumus, kas izrietējuši no revīzijas par bērnu ar īpašām vajadzībām iespējām iegūt izglītību. Valsts kontroles ieskatā progress situācijas uzlabošanā nav noticis – atbildīgā ministrija ieteikumus noteiktajā termiņā nav ieviesusi. Arī nevalstisko organizāciju pārstāvji pauž – kopš revīzijas ziņojuma publiskošanas 2021.gada vidū nekādi jūtami uzlabojumi nav veikti; „īpašo bērnu” vecākiem joprojām jāsastopas ar tām pašām grūtībām. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji taisnojas – speciālās izglītības sistēmas mainīšanai pietrūcis laika un arī politiskās gribas.

Valsts kontrole pēdējos gados veikusi vairākas revīzijas bērnu tiesību jomā; vienā no tām meklēta atbilde uz jautājumu „Vai bērnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt tā spējām, vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu izglītību?” Šīs revīzijas rezultāti tika publiskoti 2021.gada vasarā, atklājot teju vai visaptverošas sistēmas nepilnības, kā norādīja toreizējais Valsts kontroles vadītājs Rolands Irklis.

Revīzija atklāja trūkumus visos līmeņos, sākot no pārāk gausajām medicīniski pedagoģiskajām komisijām, kuras izvērtē bērnu attīstību un lemj par to, kāda veida izglītības programmu kurš var apgūt, un beidzot ar apstākļiem speciālās izglītības iestāžu internātos, kuros lielākoties trūkst iespēju pat elementārai personīgās higiēnas ievērošanai. Par dažiem no revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem atgādina Valsts kontroles 3. revīzijas departamenta direktore Maija Āboliņa.

Tika konstatēts, ka speciālās izglītības iestāžu internāti būtībā bieži vien darbojas kā slēptie bērnunami, jo audzēkņi tajos dzīvo – nereti pat spīti tam, ka īstās mājas un arī vecāki atrodas turpat netālu.

Lai risinātu internātu problēmu, Valsts kontrole ieteica atbildīgajai ministrijai reglamentēt internātu pakalpojumu saturu, pirmām kārtām nosakot, kādos gadījumos vispār ir pieļaujama bērnu dzīvošana internātā, nevis ģimenē, un otrkārt – precizējot, ko īsti internāts nodrošina, lai bērniem būtu ne tikai jumts virs galvas, bet arī iespēja apgūt dzīvē nepieciešamās sadzīviskās iemaņas. Šī ieteikuma īstenošana apstājusies likumdevēja līmenī.